Πρόκειται για δραστηριότητες ψυχαγωγικού, πολιτισμικού, παιδαγωγικού, ενημερωτικού περιοχομένου και ύφους που διοργανώνονται είτε στο χώρο του φροντιστηρίου, είτε σε εξωτερικό χώρο. Μέσα από την ομαδικότητα που απορρέει από τον κύκλο μαθητών - καθηγητών - γονέων και υπό το πρίσμα της ξένης γλώσσας, επιτυγχάνουμε τα μέγιστα στη συνολική εκπαιδευτική πορεία των μαθητών μας. Για να δείτε ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό προηγούμενων χρόνων, επισκεφτείτε το πεδίο 

cms.willpower-gr.webnode.gr/fotografies/

www.facebook.com/efi.karaiskou.79