ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

________________________

 

Το κέντρο ξένων γλωσσών μας αντιμετωπίζει την πρόσληψη προσωπικού με μεγάλη ευθύνη, σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων είναι λεπτομερής και λαμβάνει χώρα σε διάφορα στάδια. Από αυτή την πολιτική προσλήψεων προκύπτουν μακροχρόνιες συνεργασίες οι οποίες βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, αμέριστη συνεργασία και ικανοποίηση αμφότερα, ενώ οι μαθητές μας είναι δέκτες  αυτού του αρμονικού περιβάλλοντος και απολαμβάνουν τα προνόμια της γνώσης, του επαγγελματισμού και της υποστηρικτικής εκπαίδευσης προσφερόμενης από τους καθηγητές με αγάπη και σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Όλοι μας οι καθηγητές είναι απόφοιτοι φιλολογικών τμημάτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Διαθέτουν πολυετή εμπειρία διδακτικής. Έχουν διδάξει όχι μόνο σε Έλληνες μαθητές αλλά και σε ομιλητές άλλων γλωσσών.

 

    

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

__________________________________________

 

Η αξιολόγηση των καθηγητών μας από το νέο σχολικό έτος θα είναι τρίπτυχη & σφαιρική: 1) με τα κριτήρια και διαδικασίες όπως θέτονται από τη διεύθυνση 2) με την ανατροφοδότηση από τους μαθητές 3) με την ανατροφοδότηση από τους γονείς. Πιστεύουμε ότι αυτό το σύστημα αξιολόγησης είναι δίκαιο προς όλους & το τελικό προϊόν της υπηρεσίας αντικειμενικό εφόσον ακούγονται οι φωνές όλων με σεβασμό. Στόχος μας είναι  να αντιμετωπίζουμε με ταπεινότητα & ευθύνη τυχόν φαινομενικές ή πραγματικές δυσλειτουργικές καταστάσεις και να τις επιλύουμε με συνέπεια προς όφελος των εκπαιδευτικών διαδικασιών και όλου του έμψυχου δυναμικού. Μόνο τότε επέρχεται η εξέλιξη σε συνεργασίες, ειδικά εάν αυτές αφορούν παιδικές ψυχές.   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ

________________________________________

 

Η διαδικασία όμως θα ήταν εγωιστική και ελλειπής εάν δε συμπεριλάμβανε και την αξιολόγηση της διεύθυνσης του φροντιστηρίου μας   και της εργοδοσίας. Έτσι, ορίζουμε σύστημα αξιολόγησης 1) από τους καθηγητές προς τη διεύθυνση του φροντιστηρίου 2) από τους γονείς και μαθητές σχετικά με τις υπηρεσίες του φροντιστηρίου 3) καθώς και σύστημα αξιολόγησης από τους εργαζομένους προς την εργοδοσία. Πιστεύουμε ότι από ένα τέτοιο σύστημα συνολικής αξιολόγησης δεν μπορεί να ευδοκιμήσει 'το βολικό', το 'εύκολο' και το 'απατηλό'. Σίγουρα όμως ευδοκιμεί η πρόληψη, η ανάπτυξη & το συναίσθημα του δικαίου. 

 

www.facebook.com/efi.karaiskou.79