ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

________________________

 

Το κέντρο ξένων γλωσσών μας αντιμετωπίζει την πρόσληψη προσωπικού με μεγάλη ευθύνη, σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων είναι λεπτομερής και λαμβάνει χώρα σε διάφορα στάδια. Από αυτή την πολιτική προσλήψεων προκύπτουν μακροχρόνιες συνεργασίες οι οποίες βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, αμέριστη συνεργασία και ικανοποίηση αμφότερα, ενώ οι μαθητές μας είναι δέκτες  αυτού του αρμονικού περιβάλλοντος και απολαμβάνουν τα προνόμια της γνώσης, του επαγγελματισμού και της υποστηρικτικής εκπαίδευσης προσφερόμενης από τους καθηγητές με αγάπη και σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Όλοι μας οι καθηγητές είναι απόφοιτοι φιλολογικών τμημάτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Διαθέτουν πολυετή εμπειρία διδακτικής. Έχουν διδάξει όχι μόνο σε Έλληνες μαθητές αλλά και σε ομιλητές άλλων γλωσσών.

 

www.facebook.com/efi.karaiskou.79