ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Η διδασκαλία στο κέντρο ξένων γλωσσών Willpower γίνεται με ευχάριστη και δημιουργική προσέγγιση, έτσι ώστε οι μαθητές μας να είναι δεκτικοί στην εκμάθηση της γλώσσας. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί το κλειδί στη συνεργασία μας μαζί τους εφόσον διατηρούμε το ενδιαφέρον τους και τη μελέτη τους αμείωτη. Θέλουμε οι μαθητές μας να έρχονται στα μαθήματα με χαρά και ενθουσασμό. Τότε, οι δίοδοι επικοινωνίας είναι ανοιχτές, δομούμε τις γνώσεις τους και σμιλεύουμε τις δεξιότητές τους. Δε θεωρούμε ότι μια γλώσσα αποκτάται ή μαθαίνεται μέσω της αποστήθισης, της μετάφρασης και παρόμοιων απαρχαιωμένων μεθόδων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση είναι σύγχρονες, με προσέγγιση ανθρωποκεντρική & όχι μηχανιστική. Δε θέλουμε μαθητές ρομπότ για να βγάλουμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις. Επιθυμούμε όμως οι μαθητές μας να μαθαίνουν τη γλώσσα ποικιλοτρόπως, να ακονίζουν τις δεξιότητές τους σε ρεαλιστικά και απρόσμενα περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης  & να έχουν ευχάριστες εμπειρίες καθότι τυχόν αρνητικές εμπειρίες στην ηλικία αυτή μπορεί να οδηγήσουν σε ισόβια αποτροπή από την εκμάθηση γλωσσών και όχι μόνο. Θέλουμε οι μαθητές μας να αποκτούν γλωσσική συνείδηση. 

 

  • Ενισχύουμε την αυτόνομη μάθηση ( αποτρέπουμε την παρέμβαση του γονέα)
  • Τα μαθήματα γίνονται βιωματικά

  • Η διδασκαλία γίνεται σύμφωνα με τη ΜΕΘΟΔΟ BERLITZ & είναι βασισμένη στη ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ   ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ GARDNER

  • Στον εκπαιδευτικό μας χώρο μιλάμε μόνο τη γλώσσα που διδάσκουμε

  • Στα μαθήματα χρησιμοποιούμε διάφορα εποπτικά μέσα διδασκαλίας με σκοπό να αυξήσουμε ή να αλλάξουμε τα αισθητηριακά κανάλια που χρησιμοποιούνται & να βελτιστοποιήσουμε το μαθησιακό αποτέλεσμαμε. Κάποια από αυτά είναι: εικόνες, ταινίες, αποσπάσματα βιντεοσκοπήσεων διαδραστικά περιβάλλοντα, μοντέλα παρουσίασης του μαθήματος, ακουστικό υλικό, φυσικά αντικείμενα (realia) , λογοτεχνικά βιβλία, μουσική και πολλά άλλα.

  • Τα μαθήματα γίνονται με χρήση έξυπνων πινάκων (interactive whiteboards), τελευταίας γενιάς υπολογιστών και ηχητικών συστημάτων, καθώς και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

  • Οργανώνονται portfolios, projects, διαγωνισμοί και παιχνίδια, όχι ως επιβράβευση αλλά ως στάδια του μαθήματος

  • Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη

  • Πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις & μιούζικαλς, ενώ το θεατρικό παιχνίδι στην τάξη είναι μια ακόμη εκπαιδευτική προσέγγιση.

  • Γίνονται εκπαιδευτικά ταξίδια στη Βρετανία