ΑΓΓΛΙΚΗ:         CAMBRIDGE, MICHIGAN, TOEIC, TOEFL, IELTS...

ΓΑΛΛΙΚΗ:         DELF,DALF, SORBONNE B1,B2,C1,C2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ:   GOETHE, ΚΠΓ

ΙΣΠΑΝΙΚΗ:       DELE (CERVANTES), ΚΠΓ

ΙΤΑΛΙΚΗ:          CELI, ΚΠΓ