ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ & ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ & ΠΥΡΚΑΓΙΑ